adjust balance yoga (R) 〜 活動紹介 〜

■令和元年 5月27日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■令和元年 5月22日
「ヨガ教室」
受講者  岡山県高梁市有漢地区民
場所  岡山県高梁市有漢公民館
■令和元年 5月21日
「リラックスヨガ」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■令和元年 5月13日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■令和元年 5月8日
「ヨガ教室」
受講者  岡山県高梁市有漢地区民
場所  岡山県高梁市有漢公民館

■令和31年 5月7日
「リラックスヨガ」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成31年 4月22日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 4月15日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 3月25日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店       

■平成31年 3月13日
「クアオルトウォーキング&ヨガ」
受講者  岡山コープ会員
場所  岡山県新見市 豊永ふれあいセンター

■平成31年 3月11日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 2月28日
「ヨガ教室」
受講者 新見市愛育委員会南支部役員
場所 岡山県新見市市役所南庁舎

■平成31年 2月25日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 2月20日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店       

■平成31年 2月4日
「いきいき健康教室ヨガ」
受講者 新見市哲多町内 65才以上住民
場所 岡山県新見市哲多町総合センタ−

■平成31年 1月28日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 1月23日
「ヨガ教室」
受講者 岡山県地方振興局 備中県民局 職員
場所 岡山県新見市高尾

■平成31年 1月21日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成31年 1月7日
いきいき健康教室ヨガ」
受講者 新見市哲多町内 65才以上住民
場所 岡山県新見市哲多町総合センター

■平成30年 12月17日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 12月10日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店 ■平成30年 11月28日
「高齢者健康教室・ヨガ」
受講者 岡山県新見市菅生地区高齢者
場所 岡山県新見市菅生

■平成30年 11月26日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 11月21日
「いきいき健康教室」
受講者 岡山県新見市民65歳以上
場所 岡山県新見市中央公民館

■平成30年 11月12日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 10月28日
「メディカルスポーツ秋の体験ヨガ教室」
 受講者 一般の方
場所 洛和メディカルスポーツ京都丸太町

■平成30年 10月22日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 10月15日
「ヨガ教室」
受講者 豊永地区民
場所 岡山県新見市豊永市民センター

■平成30年 10月1日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 9月27日
ヨガで心と体を健康に」
受講者 円城小学校教職員、保護者
場所 岡山県賀茂郡吉備中央町円城

■平成30年 9月25日
健康ヨガ体操」
受講者 新見市高尾地区婦人会
場所 岡山県新見市高尾

■平成30年 9月19日
「いきいき健康教室」
受講者 岡山県新見市民65歳以上
場所 岡山県新見市中央公民館

■平成30年 9月11日
健康ヨガ体操」
受講者 新見市高尾地区婦人会
場所 岡山県新見市高尾

■平成30年 9月10日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 9月10日
「ヨガ」
受講者 高梁有漢町婦人部
場所 岡山県高梁市有漢公民館   

■平成30年 9月 3日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 8月27日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店■平成30年8月13日
ヨガ研修会」
受講者 津山教育事務所職員
場所 岡山県津山市 津山教育事務所

■平成30年 8月27日
「ヨガ」
受講者 高梁有漢町婦人部
場所 岡山県高梁市有漢公民館

■平成30年 8月26日
朝ヨガ」
受講者 新見市民
場所 岡山県新見市高尾にいみプラザ第2駐車場

■平成30年 8月21日
健康ヨガ体操」
受講者 新見市高尾地区婦人会
場所 岡山県新見市高尾

■平成30年 8月 9日
「ヨガで体を動かそう」
受講者 琴浦高等学支援学校教員

場所 岡山県教育委員会生涯学習課

■平成30年 8月 7日
健康ヨガ体操」
受講者 新見市高尾地区婦人会
場所 岡山県新見市高尾■平成30年8月6日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店 ■平成30年7月24日
「健康ヨガ体操」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成30年 7月23日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 7月23日
「ヨガ」
受講者  岡山県高梁市有漢町婦人部
場所  岡山県高梁市役所公民館

■平成30年 7月18日
「いきいき健康教室」
受講者 岡山県新見市民65歳以上
場所 岡山県新見市中央公民館

■平成30年 7月10日
「健康ヨガ体操」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成30年 7月 9日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 7月 4日
「リラックスヨガ」
受講者 大阪府豊中市教職員
場所 大阪府豊中市中央公民館和室

■平成30年 6月26日
「健康ヨガ体操」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成30年 6月25日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 6月25日
「ヨガ」
受講者  岡山県高梁市有漢町婦人部
場所  岡山県高梁市役所公民館

■平成30年 6月24日
「朝ヨガ」
受講者  岡山県新見市民
場所  岡山県新見市高尾にいみぷらざ

■平成30年 6月20日
「いきいき健康教室」
受講者   岡山県新見市民65歳以上
場所   岡山県新見市中央公民館

■平成30年 6月14日 
「チェアヨガ」
受講者   シニア ( 床に座れない方中心 )
場所    アメリカ・オハイオ州
受講人数    9名
依頼    YMCA ビュサイラス

■平成30年 6月12日
「健康ヨガ体操」
受講者  岡山県新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成30年 6月11日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 6月 4日
「チェアヨガ」
受講者  YMCA シニア
場所  アメリカ オハイオ州 YMCA

■平成30年 5月28日
「朝ヨガ」
受講者  高梁市有漢町婦人部
場所  岡山県高梁市役所有漢公民館

■平成30年 5月28日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 5月 8日
「朝ヨガ」
受講者  新見市民高尾小地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館

■平成30年 5月 5日
「リズム体操」
受講者  コロンバス日本語補習校 小学一年生
場所  アメリカ コロンバス日本語補習校

■平成30年 4月23日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 4月22日
「朝ヨガ」
受講者  新見市民
場所  岡山県新見市高尾にいみぷらざ

■平成30年 4月14日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 4月9日
「ヨガ」
受講者  新見市高尾地区婦人会
場所  岡山県新見市高尾公民館
■平成30年 4月 9日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

 ■平成30年 3月25日
「疲れを癒すヨガ」
受講者  クアオルトウォーキング参加者
場所  岡山県新見市 まんさく運動公園

■平成30年 3月19日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 3月 5日
「ヨガ教室」
受講者  JAグリーン大阪 女性会 楠根支部員
場所  JAグリーン大阪 楠根支店

■平成30年 3月 5日
「ヨガ教室」
受講者  新見愛育委員
場所  岡山県新見市 まなび広場いきみ

■平成30年 3月 4日
「椅子ヨガ」
受講者  新見市民
場所  岡山県新見市 哲多総合センター

■平成29年11月26日
「朝ヨガ」
受講者  自由参加
場所  岡山県新見市高尾

■平成29年11月25日
「平成29年度 市民講座
          心と身体を整えるやさしいヨガ」

受講者 東大阪市 川田、加納、吉原地域の皆様
場所 大阪府東大阪市盾津東公民分館

■平成29年11月18日
「平成29年度 市民講座
          心と身体を整えるやさしいヨガ」

受講者 東大阪市 川田、加納、吉原地域の皆様
場所 大阪府東大阪市盾津東公民分館

■平成29年11月16日
「いきいき健康教室」
受講者  新見市在住65歳以上
場所    岡山県新見市 まなび広場にいみ

■平成29年11月13日
「子連れヨガ」
受講者 新見市内幼児と母親
場所 岡山県新見市正田

■平成29年11月11日
「平成29年度 市民講座
          心と身体を整えるやさしいヨガ」

受講者 東大阪市 川田、加納、吉原地域の皆様
場所 大阪府東大阪市盾津東公民分館

■平成29年11月9日
「ヨガで健康」
受講者 岡山県備中県民局地域事務所職員
場所 岡山県備中県民局地域事務所

■平成29年10月28日
「平成29年度 市民講座
          心と身体を整えるやさしいヨガ」

受講者 東大阪市 川田、加納、吉原地域の皆様
場所 大阪府東大阪市盾津東公民分館

■平成29年10月27日
「豊中公民館まつり・ヨガ体験教室」
受講者 豊中市民
場所 大阪府豊中市中央公民館

■平成29年10月21
「平成29年度 市民講座
          心と身体を整えるやさしいヨガ」

受講者 東大阪市 川田、加納、吉原地域の皆様
場所 大阪府東大阪市盾津東公民分館

■平成29年10月18日
「いきいき健康教室」
受講者 新見市在住65歳以上
場所 岡山県新見市 まなび広場にいみ

■平成29年10月16日
「子連れヨガ」
受講者 新見市内幼児と母親
場所 岡山県新見市正田

■平成29年 9月24日
「朝ヨガ」
受講者 岡山県新見市民
場所 岡山県新見市 にいみぷらざ

■平成29年 9月14日
「いきいき健康教室」
受講者 新見市在住65歳以上
場所 岡山県新見市 まなび広場にいみ

■平成29年 8月 3日
「ヨガを通じてリラクゼーション」
受講者 岡山県立岡山大安寺中等教育学校
場所 岡山県岡山市北区

■平成29年 7月30日
「朝ヨガ教室」
受講者 岡山県新見市市民
場所 岡山県新見市 にいみショッピングタウンプラザ

■平成29年 7月20日
「いきいき健康教室」
受講者  新見市在住65歳以上
場所    岡山県新見市 まなび広場にいみ

■平成29年 7月 6日
「すまいる広場」
受講者 太子町町民(未就園児とその母親)
場所 南河内郡太子町ひじり会館

■平成29年 6月28日 (2回)
「リフレッシュヨガ」
受講者 大阪府豊中市教職員
場所 大阪府豊中市中央公民館和室

■平成29年 6月22日
「いきいき健康教室」
受講者  新見市在住65歳以上
場所    岡山県新見市 まなび広場にいみ

■平成29年 6月22日
「すまいる広場」
受講者 太子町町民(未就園児とその母親)
場所 南河内郡太子町ひじり会館

■平成29年 6月21日 (2回)
「リフレッシュヨガ」
受講者 大阪府豊中市教職員
場所 大阪府豊中市中央公民館和室

■平成29年 6月13日
「ヨガ教室」
受講者 岡山県介護福祉士協議会新見支部介護福祉士会員
場所 岡山県新見市 正田ふれあいセンター

■平成29年 5月25日
「健康教室」
受講者 和気町稲坪いきいきサロン会員
場所 岡山県和気郡和気町 衣笠コミニティハウス